ПИСМЕНИ ЕЗИКОВИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Видове преводи:

Общи:  лична документация и кореспонденция, текстове без особена терминология.
Икономически: фирмена документация и кореспонденция, договори, финансови отчети, тръжни документи, пълномощни.
Юридически: съдебни документи, нотариални актове, юридически консултации и други.
Технически и специализирани – спецификации, каталози, упътвания за експлоатация, сертификати, ръководства .
Рекламни – проспекти, обявления, уебсайтове и други.

Езици:

  • Английски език
  • Немски език
  • Френски език
  • Руски език
  • Испански език
  • Италиански език
  • Португалски език
  • Гръцки език
  • Турски език
  • Други езици с предварителна заявка

Вече сте готови да започнете ? Свържи се с нас