Трудова Медицина

 • Съвети по здравословни и безопасни условия на труд.
 • Оценка на риска.
 • Анализ на работната среда
 • Указания, правилници, наредби и инструктажи.
 • Обучения.
 • Здравен и медицински анализи.
 • Съдействие при оценка на физични, химични и биологични фактори.
 • Оптимизиране на трудовия процес.
 • Извършване на профилактични прегледи на персонала.
 • Експертиза на работоспособността.
 • Здравна документация и архив.

 

Сигурност
Спестява Време
Спестявате до

Вече сте готови да започнете ? Свържете се с нас