Митническо представителство

Пряко и/или косвено представителство на местни и чужди физически и юридически лица пред митническите органи: за прилагането и организирането на делата, процедурите и нормативните актове предвидени в Закона за Митниците свързани с внасянето и изнасянето на стоки на и от територията на Република България.

Услуги:

1. Консултиране относно операциите и нормативната актове – свързани с внос, износ и транзитиране на всички видове стоки.

2. Подготовка на всички видове документи, необходими при внос или износ на стоки от местни и/или чуждестранни юридически лица.

3. Изготвяне на документи за внос и износ на пратки, стоки и автомобили от физически лица.

4. Представителство пред митническите органи на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

5. Съдействие при издаване на регистрационни и разрешаващи документи завнос и износ на стока, както и документи за произход на стоката.

Вече сте готови да започнете ? Свържете се с нас