Нашите Услуги

Счетоводство и Данъци

Счетоводство и Данъци

Абонаментно счетоводство, Индивидуални услуги, Административни услуги, Консултации…

ТРЗ и Личен състав

ТРЗ и Личен състав

Съставяне на досиета на наетият персонал. Трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски…

Финансови Услуги

Финансови Услуги

„Консулт Плюс“ работи със своите клиенти, като им помага да планират финансовото си бъдеще посредством предоставяне на информация и насоки по теми, които включват данъци…

Правни Услуги

Правни Услуги

Абонаментно счетоводство, Индивидуални услуги, Административни услуги, Консултации…

Риск

Риск

„Консулт Плюс“ помага на клиенти си да се фокусират върху областите на повишен риск, като идентифицира, оценява и контролира…

Трудова Медицина

Трудова Медицина

Съвети по здравословни и безопасни условия на труд. Оценка на риска. Анализ на работната среда…

 

Митническо Представителство

Митническо Представителство

Абонаментно счетоводство, Индивидуални услуги, Административни услуги, Консултации…

Преводи и легализации

Преводи и легализации

„Консулт Плюс“ помага на клиенти си да се фокусират върху областите на повишен риск, като идентифицира, оценява и контролира…

Застраховане

Застраховане

Съвети по здравословни и безопасни условия на труд. Оценка на риска. Анализ на работната среда…